Sprawozdania i wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2014 r.

Sprawozdania w wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2014 r.>>

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w sesji letniej 2014 roku dla absolwentów wszystkich typów szkół zawodowych >>
10 września 2014 14:54

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl