Sprawozdania i wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2014 r.

Skala staninowa średnich wyników uczniów (w %) z egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku >>
18 czerwca 2014 11:30:49

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w roku 2014 w województwie mazowieckim >>
25 sierpnia 2014 11:32Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. Zestawienie dla województwa mazowieckiego >>
18 czerwca 2014 12:00

 

Średnie wyniki szkół w powiatach województwa mazowieckiego egzamin gimnazjalny w 2014 roku - termin główny (arkusz standardowy)

Powiaty:

 

Średnie wyniki w gminach województwa mazowieckiego egzamin gimnazjalny w 2014 roku - termin główny (arkusz standardowy)

 

Powiaty:

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl