Sprawozdania i wyniki w roku 2011

Sprawozdanie ze sprawdzianu dla uczniów w szóstej klasie szkoły podstawowej w 2011>>
24 sierpnia 2011 19:38

Średnie wyniki szkół w powiatach woj. mazowieckiego  - sprawdzian w 2011 roku - termin główny (arkusz standardowy) >>

Średnie wyniki szkół w Warszawie - sprawdzian w 2011 roku - termin główny (arkusz standardowy)>>
15 czerwca 2011 08:00

Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu w 2011 r. przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną >>
30 maja 2011 11:33

Wstępna informacja  o wynikach sprawdzianu 2011 w województwie mazowieckim >>
27 maja 2011 07:57

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl