Sprawozdania i wyniki w roku 2012

Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu 2012 Zestawienie wyników w województwie mazowieckim >>

Sprawozdanie ze sprawdzianu dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej - wyniki uczniów w powiatach województwa mazowieckiego >>

Sprawozdanie ze sprawdzianu dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej - wyniki uczniów w dzielnicach Warszawy >>

Średnie wyniki szkół  w Warszawie - sprawdzian w 2012 r. termin główny (arkusz standardowy) >>

Sprawozdanie ze sprawdzianu w województwie mazowieckim >>

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl