Sprawozdania i wyniki w roku 2014

rok 2014

Sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w roku 2014 w województwie mazowieckim >>

25 sierpnia 2014 11:32

Skala staninowa wyników uczniów na sprawdzianie 2014 (termin główny, arkusz standardowy) >>
18 czerwca 2014 11:36

Sprawdzian po szkole podstawowej - termin główny 2014 r. Liczba uczniów i średni wynik punktowy dla powiatów województwa mazowieckiego >>
02 czerwca 2014 10:15

Sprawdzian po szkole podstawowej - liczba uczniów i średni wynik dla gmin województwa mazowieckiego 2014 r. >>
02 czerwca 2014 10:15

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego - sprawdzian w 2014 roku - sesja główna , arkusze dostosowane >>
02 czerwca 2014 10:15

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego - sprawdzian w 2014 roku - sesja główna ( S-1 arkusz standardowy)>>
02 czerwca 2014 10:15


Średnie wyniki w gminach województwa mazowieckiego sprawdzian w 2014 roku - termin główny ( arkusze dostosowane) >>
02 czerwca 2014 10:15

Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu w 2014 roku województwo mazowieckie >>
30 maja 2014 12:00

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego - sprawdzian w 2014 roku - sesja główna ( S-1 arkusz standardowy)>>
02 czerwca 2014 10:30

 

 

Średnie wyniki szkół - sprawdzian w 2014 roku - termin główny ( arkusz standardowy S-1)

 Powiaty:

 

Średnie wyniki w gminach województwa mazowieckiego sprawdzian w 2014 roku - termin główny ( arkusze dostosowane)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl