Sprawozdania i wyniki od 2007 r. do 2010 r.

Średnie wyniki sprawdzianu 2010 (arkusz standardowy) w szkołach podstawowych województwa mazowieckiego >>
30 czerwca 2010 15:07

Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu 2010 w województwie mazowieckim >>
28 maja 2010 08:00

Wstępne ogólnopolskie wyniki sprawdzianu w 2010 roku (przygotowane przez CKE)>>
28 maja 2010 14:40

 

Sprawozdanie ze sprawdzianu 2009 dla uczniów w szóstej klasie szkoły podstawowej przygotowane przez OKE >>
02 września 2009 13:13

Ogólnopolskie wyniki sprawdzianu w 2009 roku (przygotowane przez CKE) >>
02 września 2009 13:13

Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu 2009 w województwie mazowieckim
28 maja 2009 08:49

 Sprawozdanie ze sprawdzianu 2008 opracowane przez CKE >>
28 maja 2008 15:49

Omówienie wyników sprawdzianu 2008 po szkole podstawowej przygotowane przez OKE>>
28 maja 2008 12:21


 

Sprawozdanie ze sprawdzianu 2007 >>
30 maja 2007 12:24

Statystyki ze sprawdzianu po szkole podstawowej przeprowadzonego w 2007r dla województwa mazowieckiego

 

 

 

 

 

Statystyka dla powiatów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl