2012_10_17

W związku z planowanym zamówieniem na wykonanie aplikacji do zarządzania egzaminatorami, zwracamy się z prośbą o dokonanie wyceny przedmiotu zamówienia
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamówienie zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia.
Całość zamówienia została zaplanowana  w okresie: listopad – grudzień 2012
Termin złożenia wyceny upływa: 31.10.2012 o godz. 15:30,
wycenę należy przesłać na adres: sebastian.krupinski@oke.waw.pl
W wycenie prosimy o podanie ceny netto i brutto oraz przybliżonego czasu realizacji przedmiotu zamówienia.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem:
·         Robertem Michalskim                  tel. 22 457-03-50
·         Sebastianem Krupińskim            tel. 22 457-03-20
 
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozeznanie rynku ma na celu oszacowanie planowanych kosztów i nie stanowi zapytania o cenę w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych.
Złożenie wyceny nie zobowiązuje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do zawarcia umowy. Brak odpowiedzi ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w żadnym wypadku nie może być traktowane jako zgoda na zaproponowane warunki planowanego zamówienia.
Zamawiający nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia wyceny.
 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl