Konkurs kandydatów na autorów recenzentów/koordynatorów

Konkurs kandydatów na autorów recenzentów koordynatorów materiałów egzaminacyjnych do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl