Konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

Konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

 

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:

1) nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (3 etaty);

2)  nauczyciela wychowania fizycznego w szkole średniej (1 etat);

3)  nauczyciela – doradcy pedagogicznego ds. szkoły średniej (1 etat),

 

w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

 

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach:

Zał. 1 ,  2  i  3 –  ogłoszenia o konkursach

Zał. 4 – wzór oświadczenia

 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl