Informacja o wynikach z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sierpień - październik 2015

Informacja o wynikach z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sierpień - październik 2015

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl