Sprawozdania z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 r.

Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w terminie sierpień-październik 2014r.>>

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2014 >>

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w terminie maj-lipiec 2014 roku >>

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl