Sprawozdania i wyniki z egzaminu maturalnego w 2012 r.

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju, czerwcu i sierpniu 2012 r. >>
14 września 2012 09:05


Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2012 roku >>
13 września 2012 15:00

Wyniki egzaminu maturalnego sesja główna dla powiatów >>
25 lipca 2012 08:05

Egzamin maturalny (ustny) - termin główny 2012 r. Średnie wyniki procentowe z przedmiotów obowiązkowych dla szkół województwa mazowieckiego >>

Egzamin maturalny (pisemny) - termin główny 2012 r. Średnie wyniki procentowe z egzaminów pisemnych obowiązkowych dla szkół z województwa mazowieckiego ( w wynikach uwzględniono tylko tegorocznych absolwentów) >>

Egzamin maturalny (ustny) - termin główny 2012 r.Średnie wyniki procentowe z egzaminów ustnych obowiązkowych dla szkół z województwa mazowieckiego ( w wynikach uwzględniono tylko tegorocznych absolwentów) >>
02 lipca 2012 11:50

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2012 r. (bez osób zdających w terminie dodatkowym w czerwcu br.) >>
28 czerwca 2012 14:38

 

Zdawalność egzaminów maturalnych 2012 r. dla poszczególnych powiatów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl