Sprawozdania i wyniki z egzaminu maturalnego w 2014 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2014 roku  w województwie mazowieckim.


Sprawozdanie uwzględnia:
 

19 września 2014 10:39Średnie wyniki procentowe z przedmiotów obowiązkowych dla dzielnic Warszawy uwzględniające tegorocznych absolwentów.( arkusz standardowy, termin majowy) >>
22 lipca 2014 10:35

Średnie wyniki procentowe z przedmiotów obowiązkowych (absolwenci z 2014 r. przystępujący do egzaminu w maju - arkusz standardowy) >>
30 czerwca 2014 11:47

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. (bez osób zdających egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu br.) >>

 

 

Średnie wyniki procentowe z egzaminów pisemnych obowiązkowych w szkołach woj. mazowieckiego (w wynikach uwzględniono tylko tegorocznych absolwentów piszących arkusz standardowy)

Powiaty:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl