Sprawozdania i wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r.

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w 2011 w województwie mazowieckim >>
24 sierpnia 2011 19:44

Średnie wyniki szkół w powiatach woj. mazowieckiego  - egzamin gimnazjalny w 2011 roku - termin główny (arkusz standardowy) >>

Średnie wyniki szkół w Warszawie - egzamin gimnazjalny w 2011 roku - termin główny (arkusz standardowy)>>

15 czerwca 2011 08:00

Wstępna informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w województwie mazowieckim w 2011 roku >>
15 czerwca 2011 08:00

Wyniki egzaminu gimnazjalnego przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną  w 2011 roku >>
17 czerwca 2011 13:47

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl