Stan majątku

  • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 31.12.2014 r.:   255 901,26 zł
  • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 31.12.2013 r.:   244 503,01 zł
  • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 31.12.2012 r.:   245 602,24 zł
  • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 31.12.2011 r.:   212 493,95 zł,
  • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 31.12.2010 r.:   341 316,77 zł.
  • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 31.12.2009 r.:   590 455,83 zł.
  • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 31.12.2008 r.:   858 421,24 zł.
  • Stan majątku (środki trwałe) na dzień 31.12.2007 r.:                          884 791,63 zł.
  • Stan majątku na dzień 30.09.2006 r.:                                              1 512 958,66 zł.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl