OFERTA PRACY-język angielski

Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego - Egzaminator/Ekspert - język angielski

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl