Informacja o liczbie wydanych świadectw i dyplomów w powiatach woj. mazowieckiego w 2017 r.

Informacja o liczbie wydanych świadectw i dyplomów w powiatach woj. mazowieckiego w 2017 r.

Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodach w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego w 2017 roku.

Dane w formacie excel: swiadectwa_powiaty.xls

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego w 2017 roku.

Dane w formacie excel: dyplomy_powiaty.xls

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl