Świadectwa kwalifkiacyjne, które utraciły ważność w 2017 r.

Świadectwa kwalifkiacyjne, które utraciły ważność w 2017 r.

 

Numer zaświadczenia Data wystawienia dokumentu Data wydania duplikatu
K/70023702/16 2016.08.26 2017.01.20
K/70006403/15 2015.03.27 2017.02.10

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl