Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolym 2015/16

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolym 2015/16

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl