Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie który odbył się w terminie styczeń - luty 2016

 

Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 673) przeprowadzono egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie od 14 stycznia do 26 lutego 2016 r.

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl