Świadectwa kwalifkiacyjne, które utraciły ważność w 2015 r.

Wykaz dokumentów, które utraciły ważność od początku roku 2015 (egzamin gimnazjalny)

Numer zaświadczenia Data wystawienia dokumentu Data wydania duplikatu
K/70001086/13 2013.08.30 2015.09.01
K/70011305/15 2015.08.28 2015.10.08
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl