Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2015 roku w województwie mazowieckim

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2015 roku  w województwie mazowieckim.


Sprawozdanie uwzględnia:
 


Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2015 roku. Dane ogólne.

Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego
Analizę wyników egzaminu maturalnego z matematyki
Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego.
Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego.
Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.
Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka francuskiego.
Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego.
Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka włoskiego.
Analizę wyników egzaminu maturalnego z historii
Analizę wyników egzaminu maturalnego z historii sztuki.
Analizę wyników egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.
Analizę wyników egzaminu maturalnego z geografii.
Analizę wyników egzaminu maturalnego z biologii.
Analizę wyników egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii.
Analizę wyników egzaminu maturalnego z chemii.
Analizę wyników egzaminu maturalnego z informatyki

Sprawozdanie z przedmiotów humanistycznych egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku 2015 w województwie mazowieckim.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl