Wykaz dokumentów, które utraciły ważność od początku roku 2015 (sprawdzian)

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie informuje, że w wyniku utraty oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, na wniosek zainteresowanych wydano następujące duplikaty dokumentów:

Numer zaświadczenia Data wystawienia dokumentu Data wydania duplikatu
P/70038194/11 2011.06.15 2015.03.26
P/70036238/14 2014.06.27 2015.05.12
P/70036319/12 2012.06.22 2015.05.12
P/70013455/10 2010.06.18 2015.06.15
P/70036814/13 2013.06.28 2015.06.22
P/70026638/15 2015.06.26 2015.07.09
P/70040274/15 2015.06.26 2015.07.09
P/70035182/15 2015.06.26 2015.08.18
P/70017907/12 2012.06.22 2015.08.27
P/70004161/14 2014.06.27 2015.08.27
P/70009531/15 2015.06.26 2015.08.27
P/70049648/15 2015.06.26 2015.10.07
P/70027578/15 2015.06.26 2015.10.19
P/70005465/15 2015.06.26 2015.11.02
P/70019944/13 2013.06.28 2015.11.20

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl