Sprawozdania z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 r.

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu pierwszych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które odbyły się w roku szkolnym 2012/2013 w województwie mazowieckim >>
17 września 2013 14:07

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013 >>
13 września 2013 12:12

Centralna Komisja Egzaminacyjna Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013 >>
13 września 2013 12:20

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl