Sprawozdania i wyniki z egzaminu maturalnego w 2011 r.


Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej 2011 roku >>
27 września 2011 10:41

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju, w czerwcu, w sierpniu 2011 r. w województwie mazowieckim >>
15 września 2011 13:37

Informacja o absolwentach przystępujących do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym  w województwie mazowieckim >>
13 września 2011 09:59

Egzamin maturalny - termin główny 2011 r. Średnie wyniki procentowe dla warszawskich szkół >>
11 sierpnia 2011 08:57

Egzamin maturalny - termin główny 2011 r. Średnie wyniki procentowe w powiatach dla szkół z województwa mazowieckiego >>
11 sierpnia 2011 08:57

Wstępne informacje o krajowych wynikach egzaminu maturalnego 2011 r. przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną >>
04 lipca 2011 07:44

Wyniki egzaminu maturalnego w powiatach województwa mazowieckiego >>
01 lipca 2011 03:43

Wyniki egzaminu maturalnego w dzielnicach Warszawy >>
01 lipca 2011 03:43

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim - maj 2011 r. >>
30 czerwca 2011 12:01

 

Wstępna informacja o wynikach pisemnego egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl