Sprawozdania i wyniki z egzaminu maturalnego w 2013 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2013 roku  w województwie mazowieckim.

Sprawozdanie uwzględnia:
 

 

Egzamin maturalny (pisemny) - termin główny 2013 r. Średnie wyniki procentowe z egzaminów pisemnych obowiązkowych dla szkół z województwa mazowieckiego ( w wynikach uwzględniono tylko tegorocznych absolwentów)

 

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju, czerwcu i sierpniu 2013 r. w województwie mazowieckim >>
13 września 2013 12:08

Centralna Komisja Egzaminacyjna - Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju, czerwcu i sierpniu 2013 r. >>
13 września 2013 12:03

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2013 r. (bez osób zdających w terminie dodatkowym w czerwcu br.) >>
28 czerwca 2013 09:00

 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl