Sprawozdania i wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2012 r.

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w 2012 roku w województwie mazowieckim >>
27 sierpnia 2012 08:09

Egzamin gimnazjalny sesja główna 2012 ( arkusz standardowy) - średnie wyniki procentowe dla powiatów województwa mazowieckiego część 1 >>

Egzamin gimnazjalny sesja główna 2012 ( arkusz standardowy) - średnie wyniki procentowe dla powiatów województwa mazowieckiego część 2 >>
25 czerwca 2012 09:07

Egzamin gimnazjalny sesja główna 2012 - średnie wyniki procentowe dla dzielnic Warszawy >>
25 czerwca 2012 09:02


Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Zestawienie dla województwa mazowieckiego >>
22 czerwca 2012 09:27

 

Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku - termin główny ( arkusz standardowy)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl